skip to Main Content

Marketing heeft traditioneel betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Van oudsher werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of diensten te bevorderen.

Aftersales wordt hedendaags gezien als de ‘nieuwe marketing’.
In plaats dat het bedrijf zelf zegt dat ze de beste zijn, is het veel interessanter om de klanten dit te laten zeggen. Investeer dus is je bestaande klanten in plaats van traditionele marketing. Aftersales = de nieuwe marketing.

    Back To Top